Kontakt - Gannet Guard

Mapa regionalna dealerów

Jeśli szukasz doświadczonego producenta urządzeń, które zapewnią zarówno efektywne zarządzanie flotą, jak i skuteczną lokalizację pojazdów GPS, zachęcamy do kontaktu. Sprzęt marki GANNET od 20 lat wykorzystywany jest w Polsce, bazując na doświadczeniu zdobytym na Zachodzie. Oferujemy skuteczne rozwiązania sprawdzone nie tylko jako GPS do monitorowania samochodu, ale również geolokalizację łodzi czy lokalizację maszyn budowlanych bądź rolniczych. Z naszymi produktami skutecznie zadbasz nawet o kontrolę paliwa czy sprawdzenie tras przedstawicieli handlowych

Masz pytania? Chcesz, abyśmy rozwiali Twoje wątpliwości? Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko

Telefon

Email

Typ

Wiadomość

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:
a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gannet Guard Systems SA z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 63, (02-781) Warszawa
Dane kontaktowe: Gannet Guard Systems SA z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 63, (02-781) Warszawa, tel. 22 884 62 60, fax. 22 676 83 74, email: rodo@gannet.pl
b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych.
c) podstawę przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych stanowi wyrażona przez Pana/Panią zgoda.
d) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom lub obsługującym korespondencję.
e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do czasu odwołania zgody.
g) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani* dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych.
h) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, które zrealizować można poprzez: wysłanie takiej informacji na adres email: rodo@gannet.pl
i) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
j) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązana/y do podania danych osobowych. Nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych osobowych poza tym, iż w takim przypadku nie będą do Pana/Pani kierowane informacje marketingowe.
k) W ramach prowadzenia działań marketingowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.
 • Gannet Guard Systems S.A.

 • ul. Pileckiego 63
 • 02-781 Warszawa
 • E-mail: poczta@gannet.pl
 • Biuro:

 • Tel. 22 884 62 60
 • Fax:

 • Tel. 22 676 83 74
 • Centrala Alarmowa:

 • Tel. 22 889 55 20
 • Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

 • Kapitał zakładowy wpłacony: 1.500.000,00 zł
 • NIP 526-20-95-292
 • KRS 0000177331


 • Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gadzinowski, można się z nim kontaktować przez adres email: inspektor@gannet.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw.