Monitoring Motocykla - Lokalizacja po kradzieży
System lokalizacji motocykli - Namierzanie motocykla

POBIERZ OFERTĘ

Wypełnij formularz, aby pobrać ofertę.

Administratorem danych osobowych jest Gannet Guard Systems S.A., ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Lokalizacja w całej Europie

Moduł z własnym zasilaniem

Działa nawet w garażach podziemnych i kontenerach

Dokładność lokalizacji do 3 cm

Niemożliwy do zagłuszenia

Nie śledzi, lokalizuje

ODNALEZIENIA

Poniżej prezentujemy przykłady pojazdów odnalezionych przy pomocy systemów firmy Gannet Guard Systems Zobacz więcej odnalezień!
Sie 2019 | Powiat aleksandrowski

Odnalezione Audi A4

Zobacz więcej
Cze 2019 | Warszawa

Odnaleziona Toyota Land Cruiser

Zobacz więcej
Cze 2019 | Wrocław

Odnalezione Audi SQ7

Zobacz więcej
Cze 2019 | Warszawa

Odnalezione BMW X5

Zobacz więcej