Oferta - Gannet Guard

GanFleet logo - Monitoring GPS

 • monitoring pojazdu w czasie rzeczywistym
 • dostep poprzez www oraz aplikację mobilną
 • raporty dotyczące użytkowania monitorowanych pojazdów
 • alarmy SMS/mail/VMS (powiadomienia głosowe)
 • szereg opcji dodatkowych

gtrack

 • najskuteczniejszy system lokalizacji po kradzieży
 • moduł posiada własne zasilanie (bateria pracuje bez ładowania do 3 lub 5 lat)
 • niemożliwy do zagłuszenia przez zagłuszarki GPS/GSM
 • moduł działa w trybie pasywnym – nie śledzi i jest aktywowany jedynie w razie kradzieży po zgłoszeniu przez użytkownika
 • działa w parkingach podziemnych i kontenerach

gtotal

 • unikalne rozwiązanie, nie spotykane u innych producentów
 • połączenie technologii radiowej oraz GPS
 • bieżący montoring oraz lokalizacja po kradzieży (niemożliwa do zakłócania)
 • dostęp poprzez stronę www oraz aplikację mobilną
Bestseller
zabezpieczenia
Bestseller
logistyczny
Optymalne
zabezpieczenie
GanTrack
SILVER
GanTrack
GOLD
GanFleet
LIGHT
GanFleet
IQ
GanFleet
S
GanFleet
CONTAINER
GanFleet
PROTECTOR
GanTotal
SILVER
GanTotal
GOLD
Lokalizacja radiowa
GPS
GSM
Bezpieczeństwo
Namierzanie po kradzieży
na terenie Polski
Namierzanie po kradzieży
na terenie Europy
Niezależne zasilanie
Odporność na zagłuszanie
Odporność na wykrycie
Praca w trudnych warunkach
Zdalne odcięcie zapłonu
Logistyka
Zarządzanie flotą
Alarmy
Historia i Raporty
Geostrefy
Kontrola paliwa
Autoryzacja kierowcy
Dane z komputera pojazdu
Instalacja
Instalacja profesjonalnego instalatora
Instalacja własna
Możliwość przeinstalowania (aneks)
Zasięg działania
Europa
Polska
Dostęp
Aplikacja www
Aplikacja mobilna
Abonament
(ceny netto)
490
zł/rok
990
zł/rok
60
zł/mies.
60
zł/mies.
60
zł/mies.
60
zł/mies.
615
zł/rok*
94
zł/mies.**
164
zł/mies.**

Imię

Telefon

Email

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:
a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gannet Guard Systems SA z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 63, (02-781) Warszawa
Dane kontaktowe: Gannet Guard Systems SA z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 63, (02-781) Warszawa, tel. 22 884 62 60, fax. 22 676 83 74, email: rodo@gannet.pl
b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych.
c) podstawę przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych stanowi wyrażona przez Pana/Panią zgoda.
d) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom lub obsługującym korespondencję.
e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do czasu odwołania zgody.
g) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani* dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych.
h) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, które zrealizować można poprzez: wysłanie takiej informacji na adres email: rodo@gannet.pl
i) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
j) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązana/y do podania danych osobowych. Nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych osobowych poza tym, iż w takim przypadku nie będą do Pana/Pani kierowane informacje marketingowe.
k) W ramach prowadzenia działań marketingowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

rawidłowego przekazania określonej powyżej informacji handlowej.[/acceptance]


Imię

Telefon

Email

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:
a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gannet Guard Systems SA z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 63, (02-781) Warszawa
Dane kontaktowe: Gannet Guard Systems SA z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 63, (02-781) Warszawa, tel. 22 884 62 60, fax. 22 676 83 74, email: rodo@gannet.pl
b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych.
c) podstawę przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych stanowi wyrażona przez Pana/Panią zgoda.
d) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom lub obsługującym korespondencję.
e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do czasu odwołania zgody.
g) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani* dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych.
h) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, które zrealizować można poprzez: wysłanie takiej informacji na adres email: rodo@gannet.pl
i) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
j) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązana/y do podania danych osobowych. Nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych osobowych poza tym, iż w takim przypadku nie będą do Pana/Pani kierowane informacje marketingowe.
k) W ramach prowadzenia działań marketingowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

rawidłowego przekazania określonej powyżej informacji handlowej.[/acceptance]


Imię

Telefon

Email

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:
a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gannet Guard Systems SA z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 63, (02-781) Warszawa
Dane kontaktowe: Gannet Guard Systems SA z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 63, (02-781) Warszawa, tel. 22 884 62 60, fax. 22 676 83 74, email: rodo@gannet.pl
b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych.
c) podstawę przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych stanowi wyrażona przez Pana/Panią zgoda.
d) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom lub obsługującym korespondencję.
e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do czasu odwołania zgody.
g) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani* dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych.
h) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, które zrealizować można poprzez: wysłanie takiej informacji na adres email: rodo@gannet.pl
i) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
j) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązana/y do podania danych osobowych. Nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych osobowych poza tym, iż w takim przypadku nie będą do Pana/Pani kierowane informacje marketingowe.
k) W ramach prowadzenia działań marketingowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

rawidłowego przekazania określonej powyżej informacji handlowej.[/acceptance]


Odnalezienia

Nasi Partnerzy

Zaufały nam firmy z branży transportowej, leasingowej, ubezpieczeniowej, dealerzy samochodowi
oraz sprzedawcy sprzętu budowlanego i rolniczego najlepszych marek na świecie.