Pobierz ofertę - Motocykl

Monitoring Motocykla - Lokalizacja po kradzieży - System lokalizacji motocykli - Namierzanie motocykla

 

Lokalizacja w całej Europie

 

Moduł z własnym zasilaniem

 

Działa nawet w garażach podziemnych i kontenerach

 

Dokładność lokalizacji do 3 cm

ingerencja

 

Niemożliwy do zagłuszenia

 

Nie śledzi, lokalizuje

Wypełnij formularz, aby pobrać ofertę.

Imię

Telefon

Email

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:
a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gannet Guard Systems SA z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 63, (02-781) Warszawa
Dane kontaktowe: Gannet Guard Systems SA z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 63, (02-781) Warszawa, tel. 22 884 62 60, fax. 22 676 83 74, email: rodo@gannet.pl
b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych.
c) podstawę przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych stanowi wyrażona przez Pana/Panią zgoda.
d) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom lub obsługującym korespondencję.
e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do czasu odwołania zgody.
g) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani* dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych.
h) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, które zrealizować można poprzez: wysłanie takiej informacji na adres email: rodo@gannet.pl
i) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
j) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązana/y do podania danych osobowych. Nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych osobowych poza tym, iż w takim przypadku nie będą do Pana/Pani kierowane informacje marketingowe.
k) W ramach prowadzenia działań marketingowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.


Odnalezienia

Nasi Partnerzy

Zaufały nam firmy z branży transportowej, leasingowej, ubezpieczeniowej, dealerzy samochodowi
oraz sprzedawcy sprzętu budowlanego i rolniczego najlepszych marek na świecie.